1 ม.ค. 2022 เวลา 13:12 • ปรัชญา
”The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way.”
Marcus Aurelius, The Emperor of Rome
ผมแปลในแบบของผมว่า
”จงเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นทางลัดสู่เป้าหมาย”
ผมเรียนรู้เรื่องราวของพระจักรพรรดิแห่งกรุงโรมท่านนี้ที่ท่านทรงใช้พระชนม์ชีพส่วนใหญ่อยู่ในสนามรบ ท่านเองได้ทรงเขียนบันทึกส่วนพระองค์ขึ้นมา ซึ่งต่อมากลายเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Meditations
ผมรับรู้เรื่องราวดังกล่าวมาจาก Ryan Holiday ซึ่งเขาเองโชคดีมากที่ได้อ่าน Meditations ตอนที่เขาอายุเพียง 17 ปี และเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวบางส่วนที่น่าสนใจผ่านหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า
The Obstacle is the Way
โฆษณา