คำถาม

Mindset ที่จะนำเราไปสู่หนทางที่ดี ควรเป็นแบบไหน ?
1 ม.ค. 2022 เวลา 12:35 • ปรัชญา • 5 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
เป้าหมายระยะสั้น
เป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะยาวและประเมินอาจจะทุกเดือนทุกสามเดือน ที่สำคัญทุกเป้าหมายต้องขยับไปทางเดียว เช่น ระยะสั้น50%ต้องส่งผลกับระยะกลาง5%ระยะกลางส่งผลกับระยะยาว 1%การประเมินเพื่อรู้ปัญหาและสามารถมองได้ว่า...
  • 5
    คำตอบ (5)