ข่าวด่วน !! สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษ ได้เสด็จสวรรคตแล้ว
รายงานข่าวจากอังกฤษ โดยพระราชวังบักกิงแฮมได้แถลงว่า สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่สองประมุขแห่งอังกฤษ สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ ได้สวรรคตด้วยอาการอันสงบ ณ ปราสาท Balmoral ที่สกอตแลนด์แล้ว... อ่านต่อ
โฆษณา