หญ้าแม้เป็นพืชต้นเล็กๆ
แต่เพราะมีความทนทรหด อดทน
จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกฉันใด
.
คนเราแม้กำลังทรัพย์ กำลังความรู้
ความสามารถจะยังน้อย
แต่ถ้ามีความอดทนแล้ว
ย่อมสามารถฝึกฝนตนเอง
ให้ประสพความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ฉันนั้น
ความอดทน หมายถึง การรักษาใจให้เป็นปกติ
ไม่มีอาการวิตกทุกข์ร้อน ยามถูกเบียดเบียนบีฑา
หรือยามตกอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก
ความอดทนมีอยู่อย่างน้อย 3 รูปแบบ
1.อดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ
.
2.อดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น
นักปราญบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคนับสินชนิด
โดยมองว่า โรคบรรดามีก็คือครูที่ดี
มาเตือนให้ไม่ประมาทในชีวิต
เมื่อมองความเจ็บป่วยด้วยทัศนคติเชิงบวก
ถึงป่วยหนักอย่างไรก็เปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์สอนธรรมประจำตัว
.
3.อดทนต่อการกระตุ้นเร้าเย้ายวนของกิเลส
ความโลภ ความโกทธ ความหลง
คือกิเลสสามตระกูลที่คอยยั่วเย้า เร้ารัด
มัดตรึง ขึงแน่น ทำให้คนมากมายติดอยู่ในกับดัก
ทุกข์ตรมขมไหม้ปางตาย หรือถึงตาย
ต้องร่านทุรนวุ่นวายตามแต่กิเลสประดาจะพาไป
มีชีวิตระหกระเหินอยู่ท่ามกลางทะเลทรายแห่งความทุกข์
ความสุขอันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
ใครทนต่อมายาอันตระการตาของกิเลสได้
คนนั้นไซร้คือยอดขุนพล คือยอดคนผู้พิชิต
.
2ถูกใจ
73รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...