ทำไม Stroke เหมือนกัน แต่อาการ แตกต่างกัน??
เราจะเรียกสมองแต่ละส่วนแยกเป็น Lobe สมองสามารถแบ่งได้เป็น
frontal Lobe คือ สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บความทรงจำระยะยาว หากมีการเสียหายเนื้อสมองบริเวณนี้จะทำให้
- ไม่สามารถวางแผนการเคลื่อนไหวได้ เช่นไม่รู้ว่าจะหยิบแก้วน้ำดื่มควรจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไร ไม่รู้ว่าต้องยกแขน เอื้อมแขน กางมือและจับ ทำให้สูญเสียการเคลื่อนไหวฝั่งตรงข้ามของสมองไป
- ไม่สามารถออกแบบการพูดได้ แต่จะฟังรู้เรื่องทุกอย่าง เช่น พูดได้เป็นคำๆง่ายๆ เช่น ไม่ใช่ ใช่ แต่จะพูดเป็นประโยคนั้น สมองไม่สามารถวางลำดับประโยคได้ ถึงแม้จะพูดได้ชัดเจนแต่นึกคำพูดไม่ออกทำให้มีปัญหาด้านการสื่อสาร
- เป็นส่วนในการควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้เมื่อมีปัญหาจะเกิดอาการอ่อนแรงครึ่งซีกฝั่งตรงข้ามของสมองฝั่งี่มีปัญหา
แผนที่สมองแสดง Lobe ต่างๆ
Parietal Lobe คือ คือสมองบริเวณกลางศีรษะ หน้าที่หลักของสมองส่วนนี้คือ ควบคุมการเคลื่อนไหวและการรับรู้ความรู้สึก ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ
- อ่อนแรงครึ่งซีกตรงข้ามกับด้านที่เป็น
- สูญเสียการรับรู้ความรู้สึกฝั่งตรงข้าม เช่น ไม่รู้ว่ามือเราอยู่ที่ไหน ไม่รู้สึกถึงแขนข้างที่อ่อนแรง และไม่สามารถควบคุมแขนข้างอ่อนแรงได้
- ทำให้เกิดความยากในการวางแผนทำกิจกรรมที่มีความซับซ้อน เช่น การตักข้าวเข้าปาก หรือค้อนใช้ตอกตะปู
Temporal Lobe คือ สมองส่วนี่ทำงานเกี่ยวกับการได้ยิน
Occipital Lobe คือ สมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น อาจทำให้มีการมองเห็นเพียงครึ่งเดียวจากคนปกติ จากเห็นภาพวงกลมเต็มวง จะเหลือภาพที่เห็นเพียงครึ่งวงกลมเท่านั้น
Limbic Lobe คือ สมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์
1 แชร์
331 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา