อ่านเล่มนี้จบ ก็พบว่าฟินแลนด์เค้าไม่ได้มีดีแค่ระบบการศึกษาจริงๆ
100 social innovations from Finland/100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ ผลงานบรรณาธิการของ Ilkka Taipale แปลโดย กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
เป็นการรวบรวมบทความสั้นๆ ของสิ่งต่างๆ ที่สร้างเป็นประเทศฟินแลนด์ขึ้นมา แต่ละบทความเขียนโดยผู้ที่ทำงานในอาชีพนั้นๆ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนั้นๆ ทั้งด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สวัสดิการต่างๆ โดยพูดถึงแนวคิด การกระทำ และผลที่ได้จากการลองทำตามแนวคิดนั้นๆ อ่านแล้ว อยากให้ประเทศไทยมีงานเขียนแบบนี้บ้าง
ส่วนตัวชอบหลายไอเดียมากๆ ที่นอกเหนือจากระบบการศึกษา ที่ให้เกียรติกับอาชีพ "ครู" แล้ว เล่มนี้ยังเล่าถึงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การฝึกให้ทุกคนเป็นผู้เล่าเรื่องราว การจัดตั้งสมาคมอาสาสมัครเพื่องานส่วนรวมต่างๆ แบบที่ใช้ได้จริง การจัดวันร้านอาหาร เพื่อให้คนที่อยากทำร้านอาหารได้ลองมาเป็นเจ้าของกิจการ การจัดสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ การจัดทำห้องสมุดชุมชน
แน่นอนว่าเงินงบประมาณ คือสิ่งสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเหล่านี้ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือ attitude ของคนทั้งชาติ ตั้งแต่ระดับนักการเมืองที่ต้องไม่คดโกง จนถึงระดับประชาชนที่มีแนวคิดที่จะยกระดับความสุขของตนเอง ภายใต้ความพอดีและการแบ่งปัน
เป็นอีกเล่มที่ให้ไอเดียดีๆ เลยค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา