ฟินแลนด์
  • 59
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 65
    สมาชิก
ฟินแลนด์ (Finland) เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป