ประเทศแรกในโลกที่กำหนดให้เมือง/ชุมชนมีตู้หรือถังแยกการทิ้งเสื้อผ้า

ฟินแลนด์เป็นประเทศแรกในโลกที่กำหนดให้เมือง/ชุมชนมีตู้หรือถังแยกการทิ้งเสื้อผ้าเพื่อนำไป recycle ต่อไป โดยมีเมือง Lahti (เป็นเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของฟินแลนด์ และตั้งเป้าเป็นเมืองที่ไร้ขยะภายในปี 2050) เป็นเมืองนำร่อง ซึ่งทางเมืองก็ได้ออกสิ่งจูงใจให้ชาวเมืองเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการให้คูปองส่วนลดการซื้อสินค้า
น่าสนใจมากครับ
เครดิตภาพ : https://africaneyereport.com/
โฆษณา