ความคิดเห็นบนชุมชน
ฟินแลนด์
  • 60
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 66
    สมาชิก
ฟินแลนด์ (Finland) เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป