คิดว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันเสมอในทุกๆอย่างครับ เพราะเวลาคือตัวกำหนดทั้งการสูญเสียและการทำใจยอมรับเช่นกัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...