13 ก.ย. 2022 เวลา 05:21 • การศึกษา
ตรงตัวก็ทำให้มากกว่าคนอื่น อ่านให้มากกว่าคนอื่น ให้เวลาทำความเข้าใจกับบทเรียนให้มาก เช่น สรุป ทำเป็น mind map อะไรแบบนั้น
โฆษณา