13 ก.ย. 2022 เวลา 09:20 • ความคิดเห็น
ถ้าคนที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ช่วยกันอุปัฏฐาก ดูแลพระสงฆ์ ไม่ให้ท่านลำบากในเรื่องที่จำเป็น ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยครับ
โฆษณา