ถ้าส่งงานทันและไม่ลำบากตัวเองก็ทำไปเถอะ วิธีจัดการและแก้ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนก็ไม่สามารถใช้วิธีแบบคนปกติทั่วไปได้
เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเรื่องความ perfectionist ของคุณนั้นอาจจะทำถูกแล้วก็ได้ ในช่วงก่อนหน้านั่นคุณก็ได้ไปทำอย่างอื่นเพิฝื่อเสริมกำลังและสร้างความคิดสร้างสรรค์ไปด้วย ซึ่งส่งผลต่อผลงานที่คุณจะต้องสร้างไปในตัว
ชื่นชนที่สามารถส่งได้ตามกำหนดงานทุกครั้งค่ะ
  • 1
โฆษณา