มาทำความรูจัก Model รายได้ กันนนนนนน
Chapter (2/2)
ฝั่งซ้ายเป็น Active Incom ,
ขวาเป็น Passive Incom
#_Active Incom คือ ต้องทำงานแลกเงินถ้ากยุดก็ไม่ได้
#_Passive Incom คือ ตัวไม่ทำอะไรแต่เงินก็เข้ากระเป๋าใช้เงินทำงานแทน
ว่าไปทีละช่องเลย
Employee
รายได้ได้เป็นเดือนรายได้ประจำใครก็ตามที่เป็นพนักงานประจำ คือ ความมั่นคง เท่ากับ E
Self employee
Sจะมีอยู่2ลักษณะคือ
SME คือ ธุรกิจเล็ก-กลาง
SOLO คือ ทำคนเดียว
มีรายได้ที่ไม่มั่นคงได้มากได้น้อย
Business ower
มีธุรกิจเป็นของตัวเองที่ให้คนอื่น ทำงานให้เราไม่อยู่ทำงานเงินก็เข้าโดยให้คนอื่น โดยให้คนอื่นทำงานแทน
Investor
ใช้เงินทำงานแทน เช่น เงินฝากธนาคาร ก็เป็นIละแต่ได้ดอกเบี้ยน้อย สรุปคือให้เงินทำงานแทนคุณ
ขอบคุณที่อ่านบทความนี้จบ
#ฝากติดตามผลงานใหม่ๆต่อจากนี้ด้วย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา