14 ก.ย. 2022 เวลา 09:52 • สุขภาพ
Need Volunteer 3-9 Oct.2022
Chronic care center Provide free herbal treatment services. for Thais and foreigners to various diseases such as diabetes, high blood pressure, gout, cerebral vascular stenosis or rupture, early-stage Parkinson's disease, cataracts.
Need volunteers to work Boil herbal medicines with clay pots, charcoal stoves, firewood stoves, clean the patient's place. Make a foot bath. Help prepare the patient, such as checking blood sugar levels blood pressure measurement Caring for admitted patients, etc., in a chronic care center, Suan Phueng District, Ratchaburi Province, Thailand.
Between 3-9 October 2022
Free accommodation and meals are available. but no wages There is only the accumulation of merit Interested volunteers can contact Ms. Wasana Thipprom, folk medicine doctor +(66)94 307 4652.
รับสมัครจิตอาสา
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ให้บริการรักษาโรคด้วยสมุนไพรฟรี แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ แก่โรคต่างๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเกาต์ หลอดเลือดในสมองตีบ หรือแตก โรคพาร์กินสันในระยะเริ่มต้น ต้อกระจก
ต้องการ จิตอาสาทำงาน ต้มยาสมุนไพรด้วยหม้อดิน เตาถ่าน เตาฟืน ทำความสะอาดสถานที่ผู้ป่วย ทำชุดแช่ฝ่าเท้า. ช่วยเหลือ เตรียมผู้ป่วย เช่น ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด การวัดความดันโลหิต การดูแลผู้ป่วยรับเข้า (admit) ฯลฯ ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2565
มีที่พักและอาหารฟรีแต่ไม่มีค่าจ้าง มีแต่การสะสมบุญ อาสาสมัครที่สนใจสามารถติดต่อ คุณวาสนา ทิพย์พรหม หมอยาพื้นบ้าน +(66)94 307 4652
โฆษณา