ตอบยากค่ะ แต่การยื้อไว้ก็ไม่มีประโยชน์
ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงไปเรื่อยๆ
ลดคุณค่าในตัวเองเปล่าๆ
ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองจะดีกว่ายังรักษาความรู้สึกดีๆในวันเก่าๆไว้ได้
ดีกว่ารอให้เค้าหมดรัก ถึงตอนนั้นจะยิ่งเจ็บกว่านี้
  • 2
โฆษณา