15 ก.ย. 2022 เวลา 03:12
คน 7 ประเภทที่ควรมีไว้ใกล้ตัว
13
1. คนที่เป็นนักฟังมากกว่านักตั้งคำถาม
คนที่เป็นนักฟังที่ดี จะแสดงออกถึงความใส่ใจและสนใจคู่สนทนา ทำให้เรารู้สึกว่า เขาสนใจเรื่องที่เราเล่าจริงๆ คงไม่มีใครรู้สึกดี ถ้าคนที่สนทนาด้ว... ดูเพิ่มเติม
28
โฆษณา