คน 7 ประเภทที่ควรมีไว้ใกล้ตัว
1. คนที่เป็นนักฟังมากกว่านักตั้งคำถาม
คนที่เป็นนักฟังที่ดี จะแสดงออกถึงความใส่ใจและสนใจคู่สนทนา ทำให้เรารู้สึกว่า เขาสนใจเรื่องที่เราเล่าจริงๆ คงไม่มีใครรู้สึกดี ถ้าคนที่สนทนาด้ว... อ่านต่อ
8 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา