15 ก.ย. 2022 เวลา 05:15 • การศึกษา
วิธีแก้แบบถาวรคือ ตั้งใจเรียน
ไม่เข้าใจตอนเรียน ก็ถามครู ณ ตอนนั้น
แบบชั่วคราวหรือก่อนสอบ
เบื้องต้น ต้องแยกวิชาก่อน แบบง่ายๆ
1. วิชาประเภทต้องท่องจำ หาเวลาอ่านแล้วสรุป ย่อ เพื่อท่อง
2.วิชาประเภทใช้ความเข้าใจ ถ้าอ่านเองไม่เข้าใจ หาคนอื่นมาสอน เช่น เพื่อน หรือ ออนไลน์
โฆษณา