จากเหตุการณ์ ความขัดแย้ง รัสเซีย ยูเครน ถ้าเป็นตัวนักเรียนเองจะยุติความขัดแย้ง นั้นอย่างไร และถ้านักเรียน เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ หรือ นายกรัฐมนตรี ของไทยจะแสดงออกอย่างไร อธิบาย ?
คำถามนี้ถูกลบ
เขาตีกันจะไปยุ่งทำไม ดูแลประเทศตัวเองให้รอดก่อนเถอะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา