เริ่มจากทำแผนงานก่อน โดยเริ่มที่ต้องการรายได้จากการขายเท่าไหร่ต่อเดือน แล้วก็แปลงออกมาเป็น
พื้นที่ร้าน จำนวนโต๊ะ จำนวนคนคาดการณ์ต่อวัน ต่อไปก็คำนวณต้นทุนที่ต้องใช้เช่น อุปกรณ์ทำอาหาร, ค่าแรง, ค่าที่ดิน เป็นต้น
61 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา