มี 3 สิ่งที่น่าเสียดาย
1.มีครูที่ดี แล้วไม่เรียน
2.มีเพื่อนที่ดี แล้วไม่คบ
3.มีโอกาสที่ดี แล้วไม่รับ
1 ถูกใจ
26 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา