• Paiboon Sthapanavisuth
  paiboon.james
  • 61
   โพสต์
  • 13
   ผู้ติดตาม
  • 44
   กำลังติดตาม
  • ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ ประธานคณะที่ปรึกษา ของ นายสมหมาย เอี่ยมสอาด (ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)... ดูเพิ่มเติม
  • ผู้ผลิตและจำหน่าย กุนเชียงปลากราย เจ้าของแบรนด์ อร่อยดี กุนเชียงปลากราย ผู้อำนวยการ สถาบันการศึกษาเพื่อการสร้างประชาธิปไตย CEO บริษัทภาคภูมิกรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจและนักพัฒนาธุรกิจ... ดูเพิ่มเติม
  • สถาบันสอนหลักวิชาการเมือง สถาบันการศึกษา เพื่อการสร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัย รามคําแหง คณะศึกษาศาสตร์ โสดทัศนศึกษา