สิ่งแวดล้อมดีก็โชคดีไป
สภาพแย่ก็เศร้า หรือสภาวะซึมเศร้าไป
2 ถูกใจ
57 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา