ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าคนเราดำเนินชีวิตด้วยสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียว เพื่อน ๆ คิด สภาพสังคมจะเป็นอย่างไร ?
15 ก.ย. 2022 เวลา 15:58 • ความคิดเห็น • 17 คำตอบ
คำตอบ (17)