📌วันนี้ 20.00 น.
ติดตามสัมภาษณ์พิเศษ
วิกรม กรมดิษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
✅สาเหตุปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
✅แนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน
✅มุมมองธรรมชาติวิปริต/วิกฤตบริหาร
📍รับชมผ่าน
Youtube/Facebook
Money Chat Thailand💚
  • 3
โฆษณา