อยู่ที่ขนาดธุรกิจครับ
-กระบวนการ ไม่ยุ่งยาก หรือ ต้องใช้ความชำนาญ ก็ทำคนเดียวครับ
-ถ้ามีกระบวนการ ยุ่งยากซับซ้อน ถึง หาทีม/คนมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ เพื่อ ลดขั้นตอน เเละเวลา
119รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...