ความคิดเห็นบนคำถาม

ผู้รู้ทุกท่าน ผมอยากรู้ว่า เราทำธุรกิจที่ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวไหมครับหรือหาทีมช่วย ?
16 ก.ย. 2022 เวลา 18:30 • ธุรกิจ • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
  • ผมต้องถามคุณกลับก่อนนะครับ ว่ามีงบเท่าไหร่ มีความเชียวชาญระดับไหน จะทำธุรกิจอะไร?
  • ในระยะแรกของการเริ่มต้นทำธุรกิจ การทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอน คือกระบวนการเรียนรู้ครับ เราจะรู้ลึกรู้จริงและสามารถแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆได้ เมื่อธุรกิจขยายใหญ่ขึ้นค่อยหาทีมงานมาช่วยครับ และเมื่อขยายเพิ่มมากขึ้นอีกก็ต้องสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นไปอีก มันจะมี Step ของมันเองเมื่อถึงเวลาคร...
  • อยู่ที่ขนาดธุรกิจครับ
    -กระบวนการ ไม่ยุ่งยาก หรือ ต้องใช้ความชำนาญ ก็ทำคนเดียวครับ...
  • ไดั แต่โตช้า
    ในขณะที่ คนอื่น ทำกันเป็นทีม
  • ผมไม่ใช่"ผู้รู้"เฉยๆครับ แต่เป็น"ผู้มีประสบการณ์ประมาณหนึ่ง" ธุรกิจที่เราจะทำสำเร็จได้ ต้องเป็นงานที่เราทำด้วยตัวเราเองก่อนครับ เมื่อทำแล้ว ได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนแล้ว นั่นแหละที่เราจะ"รู้เอง"ว่า เราต้องหา"ทีมช่วย"หรือหาลูกน้องลูกจ้าง มาต่อมือต่อเท้า นั่นแหละครับ มี"กำไร"ได้นานกว่า ปร...
  • ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ในระยะเริ่มต้น เราควรรู้ให้จริงและทำเองเป็นในทุกๆขั้นตอน ถ้ากิจการเจริญรุ่งเรือง จึงค่อยขยับขยาย สร้างทีม หาตัวช่วย ฯลฯ