18 ก.ย. 2022 เวลา 02:00 • ไลฟ์สไตล์
รู้จัก วิถีชีวิตแบบซาโตริ “ไม่ได้อยากรวย ไม่ได้อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงาน” แค่อยากใช้ชีวิตเรื่อยๆ แบบที่อยากเป็น เน้นความอยู่รอดเท่านั้น
3
'Satori Generation' วิถีวัยรุ่นญี่ปุ่นยุคใหม่ ไม่หวังความก้าวหน้าทางอาชีพ ไม่อยากรวย ใช้ชีวิตเรื่อยๆ
"Satori Generation" หรือ "วิถีซาโตริ" อีกหนึ่งวิถีที่ "วัยรุ่นญี่ปุ่น" หันมาใช้ชีวิตแนวนี้มากขึ้น โดยจุดหลักแนวคิดนี้คือ การใช้ชีวิตธรรมดาๆ ไม่ได้อยากซื้อบ้าน หรือข้าวของแบรนด์เนมหรือสินค้าในกระแส
7
ไม่ใฝ่หาการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือวางเส้นทางอาชีพที่ต้องประสบความสำเร็จตามกรอบความคาดหวังเดิมๆ ของสังคม หรือแม้กระทั่ง "ไม่อยากรวย" ซึ่งสวนทางกับคนส่วนใหญ่ที่ตั้งความหวังไว้ว่าอยากจะ "รวย" เข้าสักวัน
10
ที่มาของวิถีนี้คาดว่าเริ่มต้มจากการที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอการเติบโต จนคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเติบโตได้
1
ประกอบกับส่วนหนึ่งคือความกดดันของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้คนญี่ปุ่นรุ่นใหม่มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตที่อยากมี
2
เมื่อเทียบกับคนวัยอื่นๆ "วัยรุ่นซาโตริ" จึงเลือกที่จะอยู่ในบ้านเพื่อพักผ่อนในเวลาว่าง ใช้เวลาพักผ่อนและแสวงหาความสมดุลในการใช้ชีวิต
2
นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการซื้อสิ่งของราคาแพงน้อยลงมาก เช่น รถยนต์ บ้าน และยอมรับราคาขั้นต่ำที่พวกเขาต้องการ "เพื่อความอยู่รอด" เท่านั้น
1
แล้ววัยรุ่นที่มีวิถีชีวิตแบบซาโตริ อยากได้อะไรกันแน่ อ่านต่อได้ที่
โฆษณา