เมื่อเราเห็นอะไรที่ไม่สามัญในสายของเรา เรามักจะขำก่อนและรู้สึกแปลก โดยที่เราไม่ได้ย้อนมองว่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจ และเพียงเพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นกับเรา
ดังนั้นเราควรจะช้าลงหน่อย ถ้าจะตัดสินใคร และจะดีมากขึ้นอีกถ้าเราไม่ตัดสินอะไรเลย คนทั้งหลายกำลังอยู่ในสนามรบของตัวเอง
Cr. ขวัญ เพียงหทัย
It's possibe to make you laugh first and feel strange when you see something unusual in your sight without realizing that it's the sympathy story because it never happens to you.
Therefore, you should slow down before you make a judgement. It's more better if you don't make any judgement. Everyone is fighting his own way.
1 ถูกใจ
32 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา