read a story

สัมผัส "แสงแห่งการไร้ทุกข์ แสงสว่างแห่งธรรม" ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เมื่อวินาทีแรกที่เห็นท่าน จึงเกิด ความเลื่อมใสศรัทธา นั...ดูเพิ่มเติม
ภารกิจหนึ่งร้อยสิบเอ็ด :
ความรู้สึกระหว่างเราเชื่อมโยงกัน
เรารับรู้ในความรู้สึกของเธอ
เราสัมผัสได้ถึงหัวใจเธอที่ปวดร้าว...ดูเพิ่มเติม
อิสรภาพแห่งจิต
หากเป็นความคิดโดยรวมที่คุ้นเคยเข้าใจกัน คือก็อาจหมายถึงคู่จิตวิญาณหรือคู่รักในอดีตชาติแต่ถ้ามองแล้วเห็นในความคิดส่วนตัวคือเรารู้เท่าทันจิตของเราเองอาจมีคำถามในแง่ศาสนาว่า ใครคือผู้รู้ และคำตอบคือตัวเราเอง การฝึกเช่นนี้เป็นการเรียนรู้ภายในเรียนรู้ตัวเองค่ะ😊🌻
ภารกิจหนึ่งร้อยสิบเอ็ด :
เราเชื่อในคำ "ปาฏิหาริย์" ของลุง
ปาฏิหาริย์ที่จะมอบ "ลมหายใจ" ของเธอให้ยาวนาน...อ่านต่อ
อิสรภาพแห่งจิต
บริบทนี้คงเป็นการเพิ่มพลังให้แก่ชีวิตหรือเปล่าค่ะ😌🌻
ภารกิจหนึ่งร้อยสิบ :
สิ่งใดก็ตามที่เราเป็น เรามี
เราทำได้ในขณะนั้น
ก็ " ดีที่สุด ณ จุดที่เป็น " แล้ว...ดูเพิ่มเติม
อิสรภาพแห่งจิต
ดูเหมือนว่าคุณกำลังให้ข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำคือให้เชื่อมั่นศรัธาในตัวเองใช่ไหม?ค่ะ😊🙏🌻
ภารกิจหนึ่งร้อยเก้า :
ข้าพเจัาขอบคุณลุงกับประโยคที่สะท้อนภาพในวัยเด็ก...ดูเพิ่มเติม
อิสรภาพแห่งจิต
มาอ่านอีกครั้งนะค่ะยังขาดรายละเอียดอีกนิดคือไม่ได้พูดกันแต่รู้สึกผูกพันน่าจะเป็นคู่แท้หรือคู่จิตวิญาณอะไรทำนองนี้นะค่ะ😄🙏🌻
ภารกิจหนึ่งร้อยแปด :
ข้าพเจ้าขอบคุณคำสอนจากลุง...ดูเพิ่มเติม
อิสรภาพแห่งจิต
ดูเหมือนแค่หวังแต่ไม่คาดหวังคล้ายเหมือนการทำใจแต่ถ้าเกี่ยวศาสนาพุทธเราปล่อยวางเพราะความเข้าใจคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงตลอดเวลา😊🌻
ภารกิจหนึ่งร้อยเจ็ด :
ปาฏิหาริย์บังเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันขณะ
แต่ทว่าบางสิ่งจากฟ้าสววรค์ยังไม่บังเกิด...ดูเพิ่มเติม
อิสรภาพแห่งจิต
ยินดีกับปฏิหารย์ที่เกิดขึ้นแล้วขอบคุณปฏิหารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับมิตรภาพนะค่ะ ขอบคุณค่ะ🌻😊
ภารกิจหนึ่งร้อยหก :
หากเธออยากรู้จักเขาให้ลึกซึ้ง
เธอจงอย่ามองงานที่เขาทำ
แต่จงมองหนังสือที่เขาอ่าน...ดูเพิ่มเติม
อิสรภาพแห่งจิต
หมายถึงให้มองสิ่งที่เขาแสดงออกหรือค่ะ😊🌻
ภารกิจหนึ่งร้อยห้า :
ฟ้าสวรรค์ได้มอบเงื่อนไขบางอย่าง
ที่มิอาจเข้าใจในเงื่อนไขนั้นได้
แต่เธอและเราจะเชื่อในคำ...ดูเพิ่มเติม
อิสรภาพแห่งจิต
เหตุบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ดูเหมือนคุณกำลังร้องขอบางอย่างอยู่นะค่ะ
ภารกิจหนึ่งร้อยสี่ :
รักที่สมหวังอยู่กันจนแก่เฒ่า ก็หนีไม่พ้นกฎข้อนี้ เพราะวันหนึ่ง ไม่เราก็เขาต่างต้องตายจากกัน สิ่งสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า วันนี้เขาอยู่หรือจากไป สำคัญที่ว่า ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน ขอให้มีความทรงจำที่ดีก็เพียงพอแล้ว อย่างน้อย เราก็ยังมีอะไ...ดูเพิ่มเติม
ชีวิตคนทำงาน
ชอบข้อความนี้มากๆคะ
ภารกิจหนึ่งร้อยสี่ :
ไม่ได้บอกว่า รักต้องลงเอยด้วยความเศร้าเสมอไป เพียงแต่ถ้าเขาจะอยู่ เขาจะไป จะรักคุณมากขึ้น คงเดิม หรือหดน้อยถอยลง ก็จะเป็นเพราะคนสองคน ไม่ใช่ความต้องการของเราฝ่ายเดียว หรือเขาฝ่ายเดียว...ดูเพิ่มเติม
อิสรภาพแห่งจิต
ทุกอย่างถ้ามองดูแล้วเห็นก็จะเป็นเช่นนั้นค่ะเป็นของธรรมดาที่เป็นธรรมชาติค่ะ🌻☺️