• read a story
  • 617
   โพสต์
  • 61
   ผู้ติดตาม
  • 76
   กำลังติดตาม
  • สัมผัส "แสงแห่งการไร้ทุกข์ แสงสว่างแห่งธรรม" ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เมื่อวินาทีแรกที่เห็นท่าน จึงเกิด ความเลื่อมใสศรัทธา นับตั้งแต่นั้นมา สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏