19 ก.ย. 2022 เวลา 15:56 • ไลฟ์สไตล์
คนเราเกิดมาต้องขี้เกียดด้วย ?
คำถามนี้ถูกลบ
เพราะเราขี้เกียจ จึงมีนวัตกรรมในทุกวันนี้
โฆษณา