19 ก.ย. 2022 เวลา 16:13
อยากได้ใครก็ต้องเปย์ ผญ.อยากได้คนที่อบอุ่น สามารถเลี้ยงดู ดูแลเราได้
ความรักของคนรวยกับคนจนแบบในละครไม่มีอยู่จริง
ถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงดู ก็ขออยู่แบบโสดเลี้ยงตัวเองคนเดียวดีกว่า
โฆษณา