แก้ความคิดที่ไม่อยากทำอะไร โดยการที่เราเสาะหาสิ่งที่เราชอบ หรืออยากทำ แล้วลงมือทำในสิ่งนั้น เริ่มทีละน้อย เพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆเพื่อฝึกนิสัย แล้วความคิดไม่อยากทำอะไรจะหายไปเอง
เราไม่มีค่า เราปรับวิธีคิดใหม่ หัดที่จะชมตัวเอง ย้อนมองตัวเองในอดีตว่าจนถึงตอนนี้เรามีพัฒนาการยังไง แล้วจะมองเห็นคุณค่าของตัวเอง
เราไม่ประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้น เราเลือกที่จะมองระหว่างทางมากกว่าจุดหมาย อย่ากดดันตัวเองมาก อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
1ถูกใจ
134รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...