จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเกิดเป็นมนุษย์ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ลองอ่านบทความนี้ดูค่ะ
6
ความลึกซื้งของคำสอนในพุทธศาสนาที่นับวัน แม้แต่นักควอนตัมฟิสิกซ์ ได้ค้นพบข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันความเป็นจริงได้อย่างน่าทึ่ง... อ่านต่อ
2
1ถูกใจ
17รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...