การยอมเผชิญกับความลำบาก หรือการบังคับตนเองให้ยอมริเริ่มทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้ได้คิด ได้เกิดความเข้าใจ และการทดลองปฏิบัติจะทำให้เกิดความชำนาญ มีความสามารถในการทำอะไรๆได้มากกว่าการที่จะคอยหนีโดยไม่ยอมเผชิญหน้ากับความลำบาก หรือไม่ยอมริเริ่มทำในสิ่งที่ตนไม่เคยทำ
Cr. บุญเกียรติ โชควัฒนา
When you confront a difficulty or control yourself to do something new that you never do, you'll learn, think, and understand. With practice, you build your skill. You're able to do anything rather than avoid confronting any difficulty or deny to do something new that you never do.
1 ถูกใจ
45 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา