ความต้องการที่เป็นกุศล​ เรียก​ปรารถนา​ ส่วนที่เป็นกิเลสจึงเรียก​ อยาก​
ต้องใช้ให้ถูกคำ
64 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา