21 ก.ย. 2022 เวลา 14:55 • ความคิดเห็น
ความต้องการที่เป็นกุศล​ เรียก​ปรารถนา​ ส่วนที่เป็นกิเลสจึงเรียก​ อยาก​
ต้องใช้ให้ถูกคำ
โฆษณา