ถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น มีเป้าหมายก็ดี แต่ต้องเข้าใจภาพใหญ่ไว้ด้วยว่า ชีวิตแต่ละคนถูกกำหนดไว้แล้ว
ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทำอะไร ทุกคนจะมีเหตุปัจจัยให้ได้ทำอะไร ในเวลาที่เหมาะสมเสมอ
วาสนา ไม่เท่ากัน เพราะสั่งสมบุญมาต่างกัน เกิดในสถานที่ ชาติตระกูลต่างกัน
บางคนไม่ต้นทุน แต่มีผู้อุปถัมภ์ มีกัลยาณมิตน
1
บางคนมีต้นทุน เกิดมาสบาย รวย แต่อายุสั้น
ทำกิจที่อยู่ตรงหน้า ให้ดี เท่าที่สามารถ ที่เหลือฟ้าจะลิขิตเอง
1
1 ถูกใจ
112 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา