การประหยัดพลังงาน…ประเด็นระดับโลกที่คนไทยทุกคนควรรู้
#ประหยัดพลังงาน #โครงการSaveEnergyforAll #กฟผ. #EGAT #โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน #ล้างแอร์ช่วยชาติ #โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 #iEnergyGuru #ประหยัดพลังงานช่วยชาติ
40 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา