22 ก.ย. 2022 เวลา 10:46 • ความคิดเห็น
น่าจะอยู่ในข้อของ เมตตา คืออยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ คือความปรารถนาดี..กรุณาคือช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ถามว่าเป็นกิเลสไหม เป็นกิเลสที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือสภาวะมืดของใจยกเว้น..ว่าคุณใช้วิธีในการช่วยให้พ้นทุกข์ในทางผิด เช่น เห็นคนเศร้ามีความทุกข์ชวนไปกินเหล้ากับทุกข์
โฆษณา