A Day in the Life of a Data Analyst: Data Analyst ทำอะไรกันบ้าง?
มีใครเคยสงสัยมั้ยว่า Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล คือใคร วัน ๆ เขาทำอะไรกันนะ? และต้องมีทักษะอะไรบ้าง?
Data Analyst คือหนึ่งในอาชีพที่มาแรงมากในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลครองโลก ทุกกิจกรรมของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า เดินทาง ใช้อินเทอร์เน็ต ล้วนถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลมูลค่ามหาศาล ข้อมูลเหล่านี้เป็นทรัพยากรสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถศึกษาและเข้าใจกลุ่มลูกค้าของตนเอง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ที่จะเพิ่มยอดขายและกำไรได้ในท้ายที่สุด และคนที่อยู่เบื้องหลังการสร้างกำไรและพัฒนาธุรกิจจากข้อมูลคือ Data Analyst นั่นเอง
 • Data Analyst คืออะไร?
Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอธิบายได้ง่าย ๆ ว่าเป็นคนที่คอยตอบคำถามด้วยข้อมูล คือตำแหน่งที่มีหน้าที่สำคัญในการแปลงข้อมูลดิบจำนวนมหาศาลที่อยู่แตกแยกย่อย ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ หารูปแบบ (Pattern) หรือความเปลี่ยนแปลง (Trend) ที่เห็นได้จากข้อมูลเหล่านั้น และประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่จะมาตอบข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ช่วยให้ธุรกิจทำการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้
 • หัวใจของการเป็น Data Analyst ที่ Sertis
ที่เซอร์ทิส หัวใจหลักในการทำงานในแต่ละวันของเรา ขับเคลื่อนไปด้วย 3 หน้าที่หลัก ๆ ได้แก่
เราเปลี่ยน Data เป็น Information วิเคราะห์ Information ให้กลายเป็น Insight
และเปลี่ยน Insight ให้พัฒนาต่อเป็นแผนทางธุรกิจและข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
 • การทำงานในแต่ละวันของ Data Analyst
Collaborating
หนึ่งในสิ่งที่ Data Analyst ต้องทำในทุกวันคือการทำงานร่วมกับคนอื่น ทั้งการประชุมกับคนในทีม วิเคราะห์ปัญหาและตั้งจุดหมายร่วมกับลูกค้า ไปจนถึงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทักษะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง Interpersonal skill และ Communication skill จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเป็น Data Analyst
 • Collaborating หนึ่งในสิ่งที่ Data Analyst ต้องทำในทุกวันคือการทำงานร่วมกับคนอื่น ทั้งการประชุมกับคนในทีม วิเคราะห์ปัญหาและตั้งจุดหมายร่วมกับลูกค้า ไปจนถึงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทักษะการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง Interpersonal skill และ Communication skill จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการเป็น Data Analyst
 • Gathering data การทำงานในแต่ละวันของ Data Analyst จะเริ่มต้นที่การดึงข้อมูลของลูกค้าจากฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้เรียกว่า Primary data ซึ่งงานส่วนนี้เป็นงานเชิงเทคนิคที่สุด โดยจะใช้ภาษาโปรแกรมมิง เช่น SQL ในการค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการออกมา และมีความรู้ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของฐานข้อมูลและการดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติด้วย
 • Cleaning data ต่อมาคือการ Clean ข้อมูลหรือทำความสะอาดและจัดระเบียบข้อมูลที่ผิดที่ผิดทาง ข้อมูลหายไป ไม่สอดคล้องกัน ผิดรูปแบบ หรือไม่สมเหตุสมผล เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ในขั้นถัดไป
 • Processing data ต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดึงออกมา ร่วมกับข้อมูลภายนอก (Secondary data) เช่น ข้อมูลจากการวิจัยตลาด ข้อมูลการปฏิบัติงานของธุรกิจ ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงในสังคมและอุตสาหกรรม เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลดิบของเรากับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ข้อมูลบอกอย่างชัดเจน
 • Spotting patterns มองหาคำตอบในสิ่งที่ข้อมูลกำลังบอก ไม่ว่าจะเป็น เทรนด์ความเปลี่ยนแปลง (Trend) รูปแบบของการกระทำที่โดดเด่น (Pattern) และจะนำไปสู่การหาข้อสรุปที่เป็นข้อมูลเชิงลึก (Insight) ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ลูกค้ายังไม่เคยรู้มาก่อน หรือเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี้เองคือผลผลิตของ Data Analyst ที่จะส่งต่อให้ลูกค้านำไปใช้ประกอบการตัดสินใจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงมือทำ เพื่อเพิ่มคุณค่า สร้างกำไร พาธุรกิจเติบโต และสร้างกลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจได้
 • Producing reports สรุปผลการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่เราได้ออกมาเป็นรายงานผล Report เช่น กราฟ ตาราง หรือออกแบบ Dashboard แสดงผลที่อัปเดตข้อมูลแบบอัตโนมัติ ตรงนี้เองคือส่วนที่ทำให้ Data Analyst ต้องมีความสามารถในการทำ Data visualization เล่าเรื่องด้วยภาพให้ลูกค้าเข้าใจง่ายที่สุดด้วยเช่นกัน Data Analyst ที่เล่าเรื่องได้เก่ง ก็จะถือว่าเป็น Data Analyst ที่โดดเด่นเลยทีเดียว
 • งานที่ได้
ผลงานที่ได้หลังจากเสร็จขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดของงานต่าง ๆ ในรูทีนของ Data Analytics นั้นมีสองรูปแบบคือ
 • Insight Report ที่ใช้ข้อมูลมาตอบคำถามของลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการคำตอบว่ายอดขายเฉพาะของเดือนสิงหาคมลดลงไปเท่าไร และเกิดจากปัจจัยอะไร Data Analyst ก็จะมีหน้าที่หาคำตอบและนำมาทำเป็นสไลด์นำเสนอด้วยเทคนิค Visualization กราฟ ตาราง หรือแผนภูมิต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย
 • Automated Dashboard คือหน้าจอที่สรุปภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลในแบบ Visualization ไว้ในที่เดียว และอัปเดตอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ Data Analyst บางคนก็จะมีหน้าที่ในการออกแบบ Dashboard ส่วนนี้ให้ลูกค้าด้วย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เช่น ยอดขาย จำนวนลูกค้า จำนวนคนที่เข้ามาในร้าน จำนวนการผลิต ที่จะอัปเดตอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ สามารถเข้ามาดูได้ทุกเมื่อ และอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
Insight ที่ Data Analyst ค้นหา วิเคราะห์และนำเสนอให้ลูกค้าไปนั้นสามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจได้หลากหลาย เช่น การนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า โดยดูจากข้อมูลประวัติการซื้อของลูกค้า ข้อมูลเทรนด์สินค้าที่เป็นที่นิยม เพื่อนำมาคาดการณ์ว่าสินค้าชนิดไหนที่ลูกค้าน่าจะสนใจ และนำเสนอขายสินค้าเหล่านั้นให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ไม่จำเป็นต้องคาดเดาความต้องการของลูกค้าและลองผิดลองถูกเอง เพราะสามารถเลือกสินค้าได้จากข้อมูลทางสถิติที่สนับสนุนการตัดสินใจของเรา พอเลือกสินค้ามาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ก็ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
หรือเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูล Customer lifetime Value มูลค่าการซื้อของลูกค้าตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ และวิเคราะห์จากปัจจัยอื่น ๆ ดูว่าอะไรที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงของมูลค่านี้ เพื่อหารูปแบบและเทรนด์ในการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้เราสามารถออกแบบกลยุทธ์โปรโมชัน รูปแบบสินค้าที่ลูกค้าชื่นชอบ เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่า รวมถึงรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการหยุดซื้อสินค้า (Churn Prediction) โดยดูได้จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า ให้เราหาสาเหตุ วางแผนแก้ไขและป้องกันการหยุดซื้อได้ทันท่วงที
กลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ Data Analyst จะช่วยให้ธุรกิจสามารถหาสาเหตุของปัญหา วางแผน ออกแบบกลยุทธ์จากพื้นฐานของข้อมูลจากความเป็นจริง ลดความผิดพลาดในการเดินกลยุทธ์ ช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างกำไรให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
 • ทักษะที่ Data Analyst ต้องมี
ทักษะหลัก ๆ ที่ Data Analyst ต้องมี นั้นเป็นเสมือน 3 วงกลมที่ทับซ้อนกัน ได้แก่
“ความรู้ด้านภาษาเขียนโปรแกรม วิเคราะห์สถิติเป็น และเข้าใจด้านธุรกิจ”
และสามารถแยกย่อยตามทักษะได้ดังต่อไปนี้
Hard skills
 • 1.
  ความรู้พื้นฐานด้านสถิติ
 • 2.
  ความเข้าใจด้านธุรกิจ การทำวิจัยตลาด และตัวชี้วัดต่าง ๆ
 • 3.
  ความรู้เรื่อง SQL โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล และฐานข้อมูล
 • 4.
  เครื่องมือด้าน Data Analytics และ Visualization ต่าง ๆ เช่น Power BI และ Excel
Soft Skills
 • 1.
  ทักษะการวิเคราะห์ ตั้งคำถามและตอบคำถาม
 • 2.
  ทักษะการเล่าเรื่องด้วยภาพ
 • 3.
  ทักษะการสื่อสาร การให้คำปรึกษาและทำงานเป็นทีม
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับทีมงานคุณภาพ ร่วมสร้างอนาคตในยุคแห่งเอไอและข้อมูลไปด้วยกัน:
66 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รับ! คุมเงินเฟ้อไม่อยู่แล้ว หลัง CPI พุ่ง 8% ในเดือนพฤศจิกายน เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ยอมรับเงินเฟ้อกำลังอาละวาด (Rampant) และควบคุมไม่ได้ (Out of Control) หลังจากหน่วยงานสถิติเผยว่า อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายนพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี
   BGC Oppday Q3/2022 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ก้าวสู่ผู้นำบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร คณะบริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ได้เข้าร่วม “BGC Opportunity Day Q3/2022” โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอดิศักดิ์ บัวประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุน
   รู้จัก “จ้าว เหว่ย” กับอาณาจักรแสนล้าน “คิงส์โรมัน” พามาทำความรู้จัก “จ้าว เหว่ย” กับอาณาจักรแสนล้าน “คิงส์โรมัน” หลังถูกโยงเอี่ยวปมธุรกิจจีนสีเทา จนต้องโต้กลับ
   "12 กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต" กับ 12 เรื่องที่เข้าใจแล้วชีวิตจะมีแต่ดีขึ้น และดีขึ้นเรื่อย ๆ กฎข้อที่ 1 ◾️ ยืนให้ตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง เมื่อร่างกายเศร้า คุณจะเศร้า เมื่อร่างกายสุข คุณจะสุข หากคุณไหล่ค้อมห่อ ก้มหัว ผู้คนจะโต้ตอบราวกับคุณกำลังแพ้ หากคุณยืดตัวตรงขึ้น ผู้คนจะมองคุณต่างไปเช่นกัน เรื่องนี้ชัดเจนแล้วในทางวิทยาศาสตร์ คุณใช้จิตใจกำหนดร่างกาย และร่างกายกำหนดจิตใจ และสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ คนเราทำได้ทั้งสองทาง
   ดูทั้งหมด