24 กันยายน . . . วั น ม หิ ด ล
ธงวันมหิดล ปี 2565
ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
🙏 🙏 🙏
ขออนุญาตแปะโพสต์เก่านะคะ
🙏
  • 19
โฆษณา