- เริ่มรักษาสุขภาพได้แล้วครับ
- อย่าให้ใครยืมเงิน/อย่าค้ำประกันให้ใคร
- รู้จักปฏิเสธให้เป็น
- อย่าหยุดหาความรู้/พัฒนาตัวเอง
6ถูกใจ
582รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...