"ฉันไม่ดีใจที่โดราเอม่อนกลับมา
ต่อไปนี้ฉันจะไม่ได้อยู่กับนายตลอดไปอีกแล้ว"
2
ทำไมโนบิตะต้องพูดโกหกแบบนั้น... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา