25 ก.ย. 2022 เวลา 14:23 • นิยาย เรื่องสั้น
ตำนานเกี่ยวกับหมอป่า
นานนับพันปีมาแล้ว มีผู้เฒ่าท่านหนึ่ง เป็นผู้อยู่เหนือกาลเวลา ได้คัดเลือกศิษย์คนหนึ่ง ให้ร่ำเรียน ฝึกฝนวิชาแพทย์ สรรพวิชา และความรู้ต่าง ๆ จากผู้เฒ่า เพื่อนำไปช่วยเหลือ รักษาเพื่อนมนุษย์ ศิษย์ท่านนี้จึงได้เล่าขาน ถึงที่ไปที่มาที่ตนได้มีวันนี้ นอกจากนั้น อีกทางหนึ่งยังเป็นการสรรเสริญ พระคุณ อันมีคุณูปการยิ่งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
และเพื่อเผยแผ่เกียรติคุณของท่านให้ขจรขจาย เป็นบุญกุศลอันสูงยิ่ง ที่ท่านผู้เฒ่าให้ความเมตตา ถ่ายทอดวิชา เพื่อให้ศิษย์นำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกให้หลุดพันจากความทุกข์ทรมาน
ศิษย์ท่านนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวให้ฟังว่า นานมาแล้ว ณ ภพภูมิชั้นสูงสุด เทพบนสวรรค์ได้ส่งเทพองค์หนึ่งมาถือกำเนิดยังโลกมนุษย์ เป็นทารกเพศชาย เพื่อร่ำเรียนวิชาการแพทย์อย่างเก่งกาจ รวมทั้งศาสตร์ด้านต่างๆ อย่างจัดเจน ชำนาญ ช่ำชอง แล้วจะได้นำไปใช้รักษาสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม เทพองค์นี้ก็ลงมาถือกำเนิดเกิดขึ้น ในครอบครัวชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนา มีรูปกายอ้วนท้วมสมบูรณ์ แข็งแรง กว่าเด็ก ๆ ทั่วไปในละแวกนั้น บรรดาเทพเทวาที่สถิตย์ในโลกมนุษย์ ก็พากันแวะเวียนมาอบรม สอนสั่งวิทยาการด้านการแพทย์และอื่น ๆ ให้แก่เทพน้อย ๆ องค์นี้ตั้งแต่ยังเป็นทารก
เวลาผ่านไป ทารกน้อย ได้แสดงให้เทพยดาผู้เป็นอาจารย์ ผู้สอนสั่ง ได้รู้ว่าลูกเทพสามารถจดจำความรู้ได้อย่างขึ้นใจ เข้าใจเนื้อหาวิชา และแสดงอิทธิ ปาฏิหาริย์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รู้แจ้งแทงตลอด
เมื่อเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มฉกรรณ์ รูปร่างงดงาม สมส่วน เพียงพร้อมด้วยสรรพวิชา สามารถเรียกฟ้า ลม ฝน ไฟ จนถึงการม้วนปฐพีได้อย่างง่ายดาย
วันหนึ่งหนุ่มเทพองค์นี้ จึงได้ออกเดินทาง ท่องไปในทวีปทั้ง 7 รวมถึงแดนมนุษย์ นรก สวรรค์ เพื่อให้การรักษาทั้งแก่ สตรี บุรุษ เด็ก คนชรา คนป่วย หรือใกล้ตาย แลสัตว์ทั้งหลาย ที่เจ็บป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แม้แต่คนที่จะตายมิตายแหล่ ก็ยังให้การรักษา และกลับฟื้นคืนชีพมาเป็นปกติ แม้กระทั่งช่วยปลดปล่อยวิญญาณปีศาจ ให้พ้นจากขุมนรกโลกันต์ โดยมิได้หวาดกลัว หรือรังเกียจเดียดฉันท์ แต่ประการใดไม่
อันอาสนะร้อน ๆ กระเทือนถึงเทพสูงสุด จึงกวัดแกว่งส่องพระหัตถ์ มองลงมายังโลกมนุษย์ จึงพบว่ามีผู้ได้รับ ความทุกข์จากความเจ็บป่วย มากมาย ขาดโอกาสในการรักษาพยาบาล แม้แต่โลกบาดาลต่างก็เจ็บปวดทรมาณจากการถูกลงทัณฑ์ แม้เพียงวิญญาณเร่ร่อนก็ไร้ที่ผุดที่เกิด เทพองค์แรกที่ส่งมาเกิดก็คงทำภาระกิจนี้ได้ไม่ทั่วถึง เพราะผู้คนรอการรักษามีมากมาย นี่ยังไม่นับอสุรกาย อสูรต่าง ๆ ที่รอความช่วยเหลือ
พระองค์จึงทรงส่งเทพบุตร 5 องค์ และเทพธิดา อีก 2 องค์ลงมาถือกำเนิดในภรรยา ซึ่งเป็นหญิงชาวบ้านของเทพที่ถูกส่งลงมาองค์แรก เมื่อเห็นภรรยาตั้งครรภ์มีท้องใหญ่โต จึงรู้ได้ด้วยฌาณว่ามีลูกเทพ ซึ่งเป็นลูกของบิดาบนสวรรค์ส่งลงมาเกิดเพื่อมาช่วยเหลือมนุษย์ อันเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ซึ่งตนก็จะได้ทำตามปณิธานของบิดาบนสวรรค์ให้สำเร็จคือการเร่งทำความดี ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์
กาลเวลาผ่านไป เทพทั้ง 7 ก็ได้ร่ำเรียนวิชาการแพทย์ และศาสตร์ต่าง ๆ จากผู้เป็นบิดา จนเก่งกล้าสามารถ ส่วนบุตรคนเล็กซึ่งเป็นน้องนุชคนสุดท้อง มีจิตใจดีงาม เมตตากรุณา ไม่ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต ดำรงอยู่ในศีล ในธรรม ไม่ว่าบิดาจะเดินทางไปไหน เธอก็จะขอติดตามไปด้วย โดยเรียนรู้จัก การเก็บยา รักษาผู้คน ดูแลคนไข้ ช่วยคนใกล้ตายให้พื้น ช่วยให้วิญญาณไปผุดไปเกิด พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นทั้งเพื่อนคน เพื่อนผี
เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม บิดาได้กล่าวกับบุตรทั้งหลายว่า พวกเจ้าจงเดินทางไปยังทวีปต่าง ๆ เพื่อทำการรักษาทั้งคนเป็นแลคนตาย สรรพสัตว์ทั้งหลาย แม้กระทั่งต้นไม้ใบหญ้า ขอให้พวกเจ้าทุกคนจะประพฤติอยู่ในศีล ในธรรม แล้วความดีจะปกป้องคุ้มครองเจ้า ขอให้พวกเจ้าจงประสบความสำเร็จ ปลอดภัย เป็นที่รักของชนทั้งหลาย ตลอดกาลนาน
ส่วนน้องเล็กคนสุดท้องขอให้อยู่ตรงนี้เพื่อช่วยดูแลมารดา และช่วยเหลือกิจการของพ่อ ลูกทั้งหลายก็ตกปากรับคำยินดี และดีใจที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกตามที่ตนเองใฝ่ฝันไว้
ความก็ทราบถึงเทพอเวจี ว่าทำไมพักนี้ คนม้วยมรณาน้อยลง ทำให้หน้าที่ตนเองถดถอยน้อยตามลงไปด้วย กล่าวคือผู้ที่ควรตายกลับไม่ตาย แต่กลับหายดี หายไข้ กลับเป็นปกติ จนกระทั่งสืบสาวราวเรื่องได้ความว่า มีบุรุษมนุษย์ผู้หนึ่งไปช่วยผู้คนที่ใกล้ตายให้รอด ช่วยให้สรรพสัตว์ต่าง ๆ กลับมีอายุยืนยาว และยังปลดปล่อยภูติผีวิญญาณทั้งหลายให้หลุดพ้นจากขุมนรกอเวจี
เทพอเวจีจึงได้คิดหาหนทางที่จะทำให้วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง จึงไปสังหารมนุษย์ผู้นั้นให้สิ้นไป ด้วยการตัดศรีษะ แต่หารู้ไม่ว่ามนุษย์ผู้ที่ตนสังหารนั้น เป็นบุตรของเทพบนสวรรค์ ที่ให้ลงมาจุติยังโลกมนุษย์ เพื่อร่ำเรียนวิชาแพทย์ แล้วรักษาสรรพสัตว์ ปลดปล่อยภูติผีวิญญาณที่ถูกจองจำ ให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน เพื่อจะได้สะสมบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่ไพศาล
ผู้เป็นบิดา ซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด จึงเหาะเหินเดินอากาศ ลงมาสังหารลูกของเทพอเวจีมั่ง สังหารกันไปมาเกิดเป็นสงครามใหญ่ระหว่างเทพบนสวรรค์ กับ เทพในอเวจี ผู้จะไปเกิดก็ไม่ได้ไป ใครที่ตายก็เร่ร่อนเป็นสัมภเวสี เพราะต่างฝ่ายไม่ทำหน้าของตนเพราะคิดแต่ทำการแก้แค้นกันไปมา คล้ายกับหนังดังรางวัลออสการ์ ร้อนถึงเทพผู้สูงสุดทราบความจึ่งลงมาห้ามทัพ
ท่านเทพสูงสุด จึงลงมาแก้ไขเหตุการณ์ โดยให้เทพองค์แรก ซึ่งถูกตัดศรีษะ ไปเกิดเป็นกลุ่มดาวคนแบกงู ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวจักรราศรี กลุ่มที่ 13 เพื่อให้ผู้คนกราบไหว้ เป็นการสำนึกในบุญคุณ
จากนั้นก็ประทานพรให้เทพทุกองค์ มีความเป็นอมตะนิรันดร์กาล จนกว่าเทพสูงสุดจะถอนคำสั่ง (ไม่ทราบว่าต้องจับมือ จูบปาก หรือกอดกันหรือไม่ ทำนองให้เลิกแล้วต่อกัน) แล้วเทพสูงสุด ก็ได้กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมา
กฏก็คือว่า
หนึ่ง ผู้ที่ได้รับการสอนสั่งสรรพวิชาด้านการแพทย์และวิชาอื่นใดที่ผสมลงไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้เรียกว่า “หมอป่า”
สอง การรักษาโรค ต้องทำงานคาบเกี่ยวกับความเป็นและความตาย ความคลุมเครือ และความขัดแย้ง จากการใช้โอสถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยไข้ หากใช้อย่างเหมาะสม เพราะการใช้ยาก็มีความใกล้เคียงกันกับพิษ เช่น พิษของอสรพิษก็นำมาใช้ทำการรักษาคนได้ จึงควรให้ระวังในการใช้ให้มาก
สาม ห้ามรับอามิสสินจ้างเป็นทองคำ ผู้ใดรับจะต้องถูกเทพอเวจีสังหาร โดยที่เทพอเวจีไม่มีความผิด เว้นไว้แต่การที่หมอป่าได้รับเชิญให้รับประทานอาหาร หรือจำเป็นต้องจำหน่ายยาเพียงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยของตนและครอบครัวเท่านั้น
สี่ หมอป่าจะต้องกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณให้ไว้กับเทพทั้งหลายว่าจะทำหน้าที่ให้เป็นอย่างดี ซื่อสัตย์เต็มใจ ตั้งใจโดยไม่รับอามิสสินจ้างใดๆ และต้องมีสัญญลักษณ์สักตามตำแหน่งร่างกายที่เห็นได้ชัด โดยครูผู้สอนสั่ง หรือ ปักบนผ้าที่ใช้แทนการแสดงตน ซึ่งสัญญาลักษณ์นั้นก็คือ
“ใช้วงกลม 2 วงแทนโลกที่อาศัย พื้นวงกลมเป็นสีเขียว แทนป่าเขา ลำเนาไพร มีสมุนไพร หยูกยา ให้ใช้สอย ระหว่างวงกลมเชื่อมด้วยเครื่องหมายข้าวหลามตัด แทนกฎเกณฑ์ สำหรับไม้ไผ่ 1 ท่อน ความยาว 7 ปล้อง หมายถึงทวีปทั้ง 7 ในโลกมนุษย์ ซึ่งมีงูอสรพิษ 1 ตัว เลื้อยพันรอบไม้ไผ่ ซึ่งหมายถึงโรคร้ายที่ต้องทำการรักษา แต่หากเป็นรูปงูอสรพิษลอกคราบ จะหมายถึง การฟื้นฟูและกำเนิดใหม่"
อนึ่ง ผู้ใดพบเห็นงูอสรพิษ 2 ตัวมีปีก พันรอบคฑา ซึ่งคฑาหมายถึงอำนาจ ส่วนงูอสรพิษทั้งสองแสดงถึงความรู้ ความขยัน ข่าวสาร ตรานี้จะใช้ในสนามรบ เรียกรวม ๆ ว่า เทพแห่งข่าวสาร ใช้ในการสงคราม การค้า ความมั่งคั่ง การลักขโมย และการแพทย์ในบางครั้ง
Translate to English by Google Translation
The legend of the Wild Doctor
thousands of years ago There is an old man transcendence of time has selected a student to study, practice medicine, all subjects and various knowledge from the elders to help heal human beings This disciple then recounted In addition to that, on the other hand, it is also a way of praising the great grace of parents, teachers, and teachers.
and to spread your glory It is a great merit. The elders gave mercy to transfer the subject so that the disciples could help their fellow human beings to be freed from suffering.
This disciple told us a story that a long time ago, at the highest level The heavenly deity sent a deity to be born to the human world. a male baby to study medicine with proficiency Including various fields of knowledge with clarity, expertise, and proficiency, then they will be able to use them to heal all creatures.
when the time is right This deity came down and was born. in the family which is a farmer Has a complete and chubby body, stronger than the general children in the area. The gods who live in the human world came to visit for training Teach this little deity the science of medicine and other things since he was a baby.
As time passed, the little baby showed to the goddess, the teacher, instructed him to know that the son of the god was able to memorize knowledge wholeheartedly. Understand the subject matter and demonstrate the power of miracles clearly Always informed
When he grows up to be a young man, handsome, well-proportioned, just complete with all kinds of disciplines Can easily summon sky, wind, rain, fire, and even the rolling of the earth.
One day this young god therefore leaving Roam the seven continents, including the human realms, hell, and heaven, to heal women, men, children, the old, the sick or dying, and the animals. to heal from sickness Even people who will die also provide treatment and returned to normal even helping to free the demon spirits out of the abyss of the world without fear or disgust but not
The hot asana stunned the supreme deity. therefore wielding his hand looking down on the human world Therefore, it was found that there were Suffering from many illnesses, lack of opportunities for medical care Even the underworld was suffering from punishment. Even a wandering spirit has no place to be born.
The first god sent to be born would not be able to do this mission thoroughly. because there are many people waiting for treatment This is not counting the monsters, the monsters waiting for help.
So he sent 5 gods and 2 goddesses to be born in his wife. which is the village woman of the god who was sent down first when he saw his wife pregnant with a big belly So he knew by Jhana that he had a child of the gods. which is the son of a heavenly father sent down to help mankind which is a great merit making which he will be able to fulfill the wish of his Heavenly Father, which is to hasten to do good deeds help all beings to get out of suffering
1
As time passed, the 7 gods studied medicine. and various sciences from the father until capable As for the youngest son, who is the youngest nuch, he has a good heart, is kind, doesn't kill animals, cuts off his life, lives in morals and dharma, no matter where his father travels.
She will also ask to follow. By learning how to collect medicines, treat people, take care of the sick, help the near-death people to the ground. It helps the spirits to arise. In other words, they are both friends and ghosts.
when the time is right The father said to the children, Travel to the continents to heal both the living and the dead. all animals even the grass May all of you behave in the precepts, in the Dharma, and goodness will protect you. May you be prosperous, safe, beloved for all eternity.
As for the youngest sister, please stay here to help take care of her mother. and help his father's business All the children fell on the words of joy. and glad to go out and face the outside world as he had dreamed of
knowledge of the gods why stay here fewer people die causing his duty to decline less accordingly That is to say, the one who was supposed to die did not die, but recovered, recovered from the fever, returned to normal until the story was traced. There was a human being to save people who were dying. Helping various creatures to live longer. and also release all spirits and spirits from the abyss of the abyss
เปิดใน Google แปลภาษา
The Abyssal God had figured out a way to make the cycle of death and death return to its original form again. therefore went to kill that person to the end with a beheading but did not know that the man whom he had killed is the son of a heavenly deity that gave birth to the human world to study medicine and save the animals Unleash imprisoned ghosts out of suffering in order to accumulate great merit
Father, who is in the highest heaven therefore soaring through the air Come down and kill the child of the Goddess Veji Killing each other and causing a big war between the gods in heaven and the gods in the abyss who can't be born. Whoever dies is a wanderer. because both parties do not make their own faces because they only want to take revenge on each other It's like an Oscar-winning movie. Hot to the supreme deity, knowing that he came down to stop the army
supreme god therefore came down to correct the incident by giving the first god who was killed by beheading to be born as a constellation of snake-bearers Which is in the constellation of the Chakrasri group 13 for people to pay their respects. to be grateful
and then gave blessings to all gods There is immortality for eternity. until the supreme god revokes the order (I don't know if we have to hold hands, kiss on the mouth or hug or not. melodies to stop and then continue) and the supreme god has set up rules
The rule is that
First, a person who has been taught all kinds of medical disciplines and any other subjects mixed with it for the benefit of medicine is called a “wild doctor”
Second, the treatment of disease requires work overlaps with life and death. ambiguity and conflict from using medicine which will be useful to patients with fever if used properly Because drug use is similar to poison, for example, the venom of a snake can be used to treat people. Therefore, you should be very careful when using it.
Third, don't accept any reward in gold. Whoever accepts it will be killed by the Abyssal God. without any fault of the gods unless the sorcerer was invited to eat Or need to sell drugs just to get the property to treat the sickness of oneself and family only?
Fourth, the sorcerer must make an oath of allegiance to the gods that he will perform his duty well. honest, willing intentionally without receiving any compensation and must have a symbol tattooed according to the position of the body that is clearly visible by the teacher ordered or embroidered on the cloth used to represent the presence which the symbol is
“Use 2 circles to represent the inhabited world. The circle background is green, representing the forests, hills, forests, herbs, and medicines to be used. Between the circles are connected with diamonds instead of rules. For 1 piece of bamboo, the length of 7 segments represents the 7 continents in the human world, which has 1 snake slithering around the bamboo. which means a serious disease that requires treatment But if it is a moulting serpent, it means revival and rebirth."
Incidentally, whoever sees two serpents with wings wrapped around a staff which the staff means power The two serpents represent knowledge, diligence, and information. This seal is used on the battlefield, collectively known as the God of Messages. Used in war, trade, wealth, theft and sometimes medicine.
โฆษณา