การแพทย์
  • 430
    โพสต์
  • 9
    คำถาม
  • 350
    สมาชิก
แพทยศาสตร์ หรือ การแพทย์ เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่ง มุ่งแสวงหาความรู้และให้การดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและคนทั่วไป