นิยามของคำว่า แรง ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ตรงๆ? หยาบคาย? เข้าข่ายหมิ่นประมาท? ด่าทอ? สร้างความแตกแยก?
การกระทำทุกอย่าง แบ่งแยกคนเป็น 2 ประเภท
1. คนที่เห็นด้วย
2. คนที่ไม่เห็นด้วย
และมันทำให้เราสามารถสร้างทำสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราได้ 2แบบ
A. ประโยชน์จากคนที่เห็นด้วย (ชื่นชอบ, สนับสนุน -> Drive ด้วยความสุข)
B. ประโยชน์จากคนที่ไม่เห็นด้วย (โกรธแค้น, ไม่พอใจ, อาฆาต -> Drive ด้วยความทุกข์)
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา