เราไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของใคร ทุกคนมีความเป็นปัจเจก
มันเป็นแค่สำนวนเทียบให้เห็นภาพรวมเบื้องต้นเท่านั้นเอง
1ถูกใจ
120รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...