30 ก.ย. 2022 เวลา 04:56 • ความคิดเห็น
เราไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของใคร ทุกคนมีความเป็นปัจเจก
มันเป็นแค่สำนวนเทียบให้เห็นภาพรวมเบื้องต้นเท่านั้นเอง
โฆษณา