จริง ถ้าตื่นเช้ามาแล้ว
อาหารขับเคลื่อนในวันน้้น มื้อแรก มื้อเร็ว
มื้อเช้า
อาหารขับเคลื่อน เรี่ยวแรง ร่างกาย สมอง
ไปทั้งวัน
ต่อให้ไม่กินกลางวัน ไม่กินเย็น
เราก็อยู่ได้ทั้งวัน
ถ้ากินมื้อเช้าที่คุณค่าเพียงพอกับร่างกาย
แค่ยกตัวอย่าง
แล้วกินกลางวัน และไม่กินเย็นก็ยังได้
ผลไม้ตอนเย็น อาหารเบาๆตอนเย็น
หรือคนใช้แรงงานหนักๆ ก็กินเอาพลังงานได้
ในมื้อต่อๆมา
โฆษณา